Válas György tudományos és mûszaki hírei
Történelem, régészet, antropológia

 

Szifilisz a Columbus elõtti Európában

Már a kora bronzkorban pusztított a pestis

A Homo sapiens talán már 100 000 éve is eljutott Kelet-Ázsiába

19–20 ezer éves kerámia fõzõedény Kínából

Egymillió évvel ezelõtti tûzhasználat nyomára bukkantak

A kutyát valószínûleg a Közel-Keleten háziasították

Tûzben hõkezelt kõeszköz 72 ezer éve

Hol volt a Templom?

Öntött beton tömböket is tartalmaznak a piramisok?

Százezer éves ékszer

Cáfolat, amely nem is cáfolat

Hastífuszjárvány döntötte el a peloponneszoszi háborút

700 000 éves kõeszközök Angliából

5500 éves várostrom

30 000 éve az ember már kitûnõ lábbelit hordott?

Röntgenfluoreszcenciával tárnak fel vésett feliratokat

Törpe növésû egykori emberfajt találtak

1,66 millió éves emberlelet Kínából

Augusztusi kánikulában volt az eredeti maratoni futás, már ha egyáltalán volt

Kennewick Man a tudományé marad

Megmentik a kínai agyaghadsereg színeit

Kõszerszámhasználat 2,6 millió éve

Ötzi nem ment messzire

A Kárpátokban találták meg a legrégibb európai modern ember maradványait

Igazolták a Siloáh-alagút bibliai korát

A tetvek szerint 70 000 éve öltözködik az ember

8000 éves írásjelek?

Olmék írásjelek i.e. 650-bõl

A kutyát 15 000 éve háziasította az ember

Az eddig ismert legrégibb hominida csaknem teljes koponyájára bukkantak

Kohászati nagyüzem a kora bronzkorból

Az eljegesedés idején is élt ember Tibetben

A legrégibb mûvészeti alkotásokra bukkantak

Etilénnel kábította magát Pythia, Delphoi jósnõje

A malária a gazdálkodó ember betegsége

Az egyiptomi piramisokkal egyidõs város, piramisok, öntözõrendszer Dél-Amerikában

Felszín alatt kutató kézi radar

Az õsember talányos fograktára egy dél-kínai barlangban

Beethoven súlyos ólommérgezésben szenvedett

A sötét középkor tényleg sötét volt?

A Nasca-vonalak egy része vízforrásokra mutat?

Maja királyi palotára bukkantak

Érintetlen sírt tártak fel a legrégibb városi civilizációk egyikébõl

Új kutatási eredmények a neandervölgyiekrõl

Az indián népesség három forrása

Barlangfestõk: az elsõ szimbolikusok vagy az utolsó primitívek?

Az évgyûrûk átírják a történelmet

Mégis volt özönvíz?

Legalább 17 000 éves a sziklarajz, mondják a darazsak

Pompejiben bebizonyították: történelmi idõtávlatban is pontos az argon-argon kormeghatározás

 

A fenti tudományos és mûszaki hírek hitelességét az biztosítja, hogy kivétel nélkül mind hiteles forásból származnak. Forrásként fõleg az új eredményt elért kutatók, fejlesztõk saját intézetének vagy cégének a sajtóközleményeit használom, amelyeket általában módjuk van maguknak a kutatóknak, fejlesztõknek közreadás elõtt ellenõrizni, de legalábbis ismerik õket, és tiltakozhatnak, ha a közleményben valmi nem pontos. Ezek mellett a sajtóközlemények mellett felhasználom néhány komoly, megbízható folyóirat (Nature, Scientific American, Proceedings of the National Academy of Sciences U.S. stb.) közleményeit. A hírek frissességét az garantálja, hogy kizárólag internetes, tehát gyorsan megjelenõ és azonnal ide érkezõ forrásokat használok. Minden hír alatt megadom a forrás(ok) URL-jét. Ha a hírhez illusztráció is tartozik, az általában a megjelölt forrás URL-en található, ha ettõl eltérõ helyen, azt külön jelzem. A hír általam megfogalmazott formájába nem veszem át az illusztrációt, egyrészt a szerzõi jogi problémák elkerülése érdekében, másrészt, hogy azok is gyorsan tudják letölteni az oldalt, akik lassú modemmel kapcsolódnak a hálóra. Az illusztrációk átvételi feltételei annak az URL-nak a gazdájára tartoznak, ahol az illusztráció található.

Ezek a hírek éveken át nagy népszerûségnek örvendtek, mint az OMIKK 3T hírrovata. Sokan olvasták õket, sok olvasótól kaptam elismerõ leveleket értük, sokan fejezték ki sajnálatukat, amikor a finanszírozás megszûntetése az OMIKK hálóoldalain halálra ítélte õket. Az „átszervezett” OMIKK új vezetõi nem voltak köztük. Nekik nem fájt a szívük ezért a kiadványért. „Meglepik azok a vélekedések, amelyek azt feltételezik, hogy a BME, amely képes arra, hogy hallgatók ezreit képezze a hídépítéstõl az autógyártáson keresztül a mikroelektronikáig, ne lenne képes arra, hogy egy nemzeti mûszaki információs központot és könyvtárt mûködtessen”  —  nyilatkozta állítólag az Oktatási Minisztérium „közigazgtási” államtitkára. Valóban meglepõ, de például ezt a hírrovatot, valamint a tematikus internet-katalógust (Virtuális könyvtárat) a jelek szerint tényleg nem képes mûködtetni. Ez kényszerített arra, hogy amatõr alapon folytassam az OMIKK által eldobott kiadványt, amelynek a szerzõi jogával én rendelkezem. Ez az amatõr alapon folytatás sajnos azzal jár, hogy kissé csökken az új hírek bevitelének rendszeressége, és talán a bevitt hírek mennyisége is. Ez azonban nem egyértelmû hátrány, hiszen így jobban tudok alkalmazkodni a valóban érdekes hírek mennyiségéhez. Hírínségben sem kényszerülök a havi norma kedvéért kevésbé érdekes hírt is bevinni, hírbõség idején viszont nem kéyszerülök a valóban érdekes hírek egy részét késõbbre tartalékolni.

                                                    Válas György

 

 

Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

Ami ezen és az alább következõ oldalakon található, az Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.


Legutóbb módosítva: 2015. november 29.

Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa