Válas György tudományos és mûszaki hírei
Csillagászat, ûrkutatás

Középnehéz fekete lyukak tucatjai?

 

Középnehéz, néhány ezer naptömegnyi fekete lyukaknak látszó objektumok tucatjait fedezte fel a Chandra röntgenmûhold úgynevezett csillagkitöréses galaxisokban, vagyis olyan galaxisokban, amelyekben különösen nagy számban születnek és robbannak fel csillagok. Ilyen objektumok ismertek voltak már korábban is, de még sohasem ilyen nagy számban.

A röntgentartományban nagyon fényes, pontszerû objektumok két tulajdonsága, a belõlük érkezõ kemény röntgensugárzás magas aránya a lágy röntgensugárzáshoz képest, valamint ennek az aránynak a változékonysága arra utalnak, hogy fekete lyukakról van szó. Nagy luminozitásuk vagy azzal magyarázható, hogy több ezer naptömegnyi méretûek, vagy azzal, hogy mintegy tíz naptömegnyi méretûek ugyan, vagyis a csillagokból keletkezõ fekete lyukak mérettartományába esnek, de a sugárzásuk irányított, és felénk irányul. A második lehetõség mellett még nehezebben magyarázható meg a nagy számuk, mint az elsõ mellett, de hosszabb megfigyeléssel a két lehetõség között úgyis dönteni lehet, mert a második esetben rövid élettartamú objektumokról van szó.

A középnehéz fekete lyukak kétféle módon keletkezhettek. Vagy nagy, több ezer csillag keletkezéséhez elegendõ méretû anyagfelhõk közvetlen kollapszusával, vagy csillagokból keletkezett fekete lyukak tömeges összeolvadásával. Ami ezeknek a középnehéz fekete lyukaknak a további sorsát illeti, valószínû, hogy idõvel szupernehéz fekete lyukká olvadnak össze. Erre utal az, hogy az egyik galaxis középpontjának mindössze 3000 fényévnyi környezetében négyet is találtak közülük. Ha ez a forgatókönyv játszódik le, akkor velük a kvazárképzõdésnek vagyunk a szemtanúi.

2001. június 7.

NASA News Release 01-199, June 5, 2001,
http://www1.msfc.nasa.gov/NEWSROOM/news/releases/2001/01-199.html


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza a csillagászat, ûrkutatás híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa