Válas György tudományos és mûszaki hírei
Csillagászat, ûrkutatás

 

Fantazmagória

Csillagszomszéd látogatott meg minket

Megkérdõjelezõdik a világegyetem gyorsuló tágulása

Kuiper-övet találtak egy másik csillag körül

Valós tény hamis színben feltüntetve

A Jupiter Nagy Vörös Foltjának csak a felszíne vörös

A csillagok fele a galaxisok között kóborol

A szuperhalmaz, amelyhez Tejútrendszerünk tartozik, sokkal nagyobb, mint gondoltuk

Szupernóva-maradvány belsejében élünk

A heliopauzához közeledik a Voyager-1

Nem ütközik a Földnek az Apophisis

A legöregebb ismert csillag

13,29 milliárd éves galaxis

13,2 milliárd éves galaxis

Újradefiniálták a csillagászati egységet

Sötét anyagot azonosítottak

Megkérdõjelezik a Hold keletkezésének elfogadott elméletét

Egyéves a Neptunus

Antianyagot keresnek a Nemzetközi Ûrállomáson

Víz nélkül képzõdött aminosav?

A világ idõbeli végtelenségét igazolná egy új felfedezés?

Az elsõ galaxisok egyikét találták meg

Milliomod rész pontossággal állandó a Nap átmérõje

Kijelölték a 42 méteres teleszkóp helyét

A világegyetem õskorát mutatja a szuper-szupernóva

Elfogynak a napfoltok? Újabb lehûlés, „kis jégkorszak” közeledik?

Galaxisunk nagyobb tömegû és gyorsabban forog, mint eddig hittük

Darabokat találtak az óriásmeteoritból

Magyarázat a Pioneer-anomáliára?

Még fényesebb szupernóva

Négyes galaxisütközés

Magányos gyûrût találtak sötét anyagból

A legfényesebb szupernóva

A Merkúr radarozása: folyékony magja van

A legöregebb csillagok

Új frekvenciatartományt hódít meg a rádiócsillagászat

Veszélyben a csillagászati obszervatóriumok

Talányos szupernóva-maradvány

Összeolvadni készülõ fekete lyukakat találtak

A Charonnak nincs légköre

A galaxisok gyakran ütköznek egymással

Idén szökõmásodperc lesz, egyesek szándékai szerint az utolsó

Óriáscsillagból neutroncsillag

A „10. bolygónak” holdja van

A Szaturnusz gyûrûinek oxigénatmoszférájuk van

A tizedik bolygó?

Forró foltokat figyeltek meg neutroncsillagokon

Minden eddiginél nagyobb csillaghalmaz

Az Andromeda galaxis háromszor akkora, mint hittük

A Voyager 1 túljutott a lökéshullámon

Verne, a teherhordó

Szökevény csillag

A legnagyobb robbanás

Középnehéz fekete lyuk Galaxisunk középpontjában

Szupernóva-maradványokat találtak a Földön

Megtalálták Tycho Brahe szupernóvájának a párját

Amatõr távcsõépítõ teleszkópjával találtak rá egy exoplanétára

Japán vitorlát bontott az ûrben

Nem olyan az üstökös, mint gondoltuk

Vöröseltolódása 10

Vöröseltolódása 7 körül

Nincsenek vastag jégrétegek a felszín alatt a Hold pólusain

Az eddigi legnagyobb napkitörés

A Voyager 1 elérte a naplégkör határzónáját

Tudományos eredményeket hoz a Keck interferométer

Szén-monoxid a világegyetem elsõ évmilliárdjából

Galaxishoz nem tartozó gömbhalmazokat találtak

Az Andromeda-galaxis halojában sokkal fiatalabbak a csillagok, mint a mi Tejútrendszerünkében

Nemzetközi intrika torzította el a Neptunusz felfedezésének történetét

Már 60 holdja ismert a Jupiternek

A történelmi idõk legfényesebb csillaga

Bye-bye Pioneer!

Bizonyíték a fénysebesség és a gravitáció terjedési sebessége egyenlõségére

Csillagok távoli gyûrûje övezi Tejútrendszerünket

Váratlanul sok vizet találtak a Marson

A napfoltok penumbrája filamentumos szerkezetû

Összeolvadni készülõ fekete lyukakat talált a Chandra

Óriás kisbolygó a Plutón túl

Megvan a századik exoplanéta

Közepes méretû fekete lyukat találtak két gömbhalmaz középpontjában

Ez se jön nekünk

Közel elhaladó kisbolygó

Ismét a Jupiternek van a legtöbb ismert holdja

Nem egy Big Bang volt, hanem végtelen sok?

Független mérés igazolja a Világegyetem eddig becsült életkorát

Nem fekete lyuk, hanem fekete buborék?

Az üstökösmag felszíne forró és száraz

Kisbolygó-ütközés 2880. március 16-án?

Újra kapcsolat a Pioneer-10 ûrszondával

A Hold kérge alatt is folyékony réteg van

„Visszafelé” forgó galaxis

Örvénylés a láthatatlan gázáramban: kulcs a galaxisfejlõdés megértéséhez

Naptevékenységi maximum van egypúpú, van kétpúpú, ...

Kisebb az aszteroida-ütközés veszélye, mint korábban gondoltuk

Széttört holdak a Szaturnusz körül

A szuperfolyékony giroszkóp megmérheti a felhõmozgás hatását a Föld forgására

Hatalmas porvihar a Marson

Középnehéz fekete lyukak tucatjai?

Egy kilométeres felbontású földi radarképek a Vénusz rejtõzõ felszínérõl

Félvezetõ nitrogén

A földpálya-elemek ritka egybeesésével azonosítottak egy hajdani klímaváltozást

Próbarepülésen a 21. század ûrhajtómûvei

11,3 milliárd éve felrobbant szupernóva fénye ért ide 1997-ben

Megtalálták a hiányzó sötét anyag egy részét

Elkészült az elsõ interferometriás kép a Keck-teleszkópokon

Nincs galaxis fekete lyuk nélkül

A Perm végi kihalást is égitest ütközése okozta

Magyar középiskolások nemzetközi tudományos sikere

Átfordult a Nap mágneses tere

Szupernóva a fekete lyuk mellett

Azonosították a 386. év szupernóvája pulzárját

A Ganimedeszen is folyékony víz van?

Kisbolygó közelít vagy ûrszemét?

Új felfedezések Naprendszerünkben

Háromszorosan pontosították a kozmikus méterrudat

Együtt van az Európai Déli Obszervatórium négy óriásteleszkópja

Különleges összetételû a 4,5 milliárd éves Tagish Lake meteorit

Szenzációs távjavítás szoftverbõl

A pulzárok letagadhatták életkorukat

Sok a deutérium Galaxisunk középpontjában

Víz friss nyomai a Marson

Édes Galaxisunk

Üzenet a Naprendszer gyermekkorából: több mint 200 töredéket begyûjtöttek az óriási szénkondritból

Földünk könnyebb, mint hittük

Vöröseltolódása 5,8

Földön kívüli gázok a Földön kívüli fullerénekben

Új nagy rádióteleszkópok

Új csillagászati távolságmeghatározási módszer

Kényelmesen kocogva

„Szabadúszó” bolygók

Meglepõ különbségek a Mars két jégsapkája között

Vulkánfigyelés mûholdról

Vöröseltolódása 5,5

Újabb rémhír kisbolygó-ütközésrõl

2000 újévétõl pontosabb a koordinált világidõ

Pörög, mint a búgócsiga

Mezoszférakutató mûhold

Nagyon szûk részecskeáram kiindulópontját tárták fel egy fekete lyuk környezetébõl

Újabb kétségek az Univerzum jövõje körül

Az Antarktisz jegében hagyta névjegyét az elszalasztott szupernóva

A 21. század teleszkópja épül milliméteres és szubmilliméteres hullámhosszakra az Atacamában

Tetten érték a bolygóközi por keletkezését

Nem mindenevõk a fekete lyukak?

Galaxisunk csupa víz

Ismét a Plútó a legtávolabbi bolygó

Ruhaevõ baktériumok az ûrhajón

Megszûnt a Greenwichi Királyi Obszervatórium

Magánkézben a 13. marsi meteorit

35 millió éve is nekünk jött egy üstökös vagy kisbolygó

Így bizonyították be, hogy legalább az egyik neutrinónak van nyugalmi tömege

2007-ben száll fel az új ûrteleszkóp

Becsapódási kráterlánc a triász végérõl

Fantasztikus intenzitású gammakitörés

370 millió éve is a Földnek ütközött egy üstökös vagy egy kisbolygó

Vöröseltolódása: 5,34

Újabb lelõhelyek a dinoszauruszokat kipusztító becsapódás lerakódásaiból

Hiób-hír a Föld felé tartó kisbolygóról

GPS mûholdakkal elemzik a kéreglemez-deformációt

A Voyager-1 a legtávolabbi ember készítette objektum

Az Univerzum tágulása nem lassul?

Globális felmelegedés vagy újabb eljegesedés?

Minden ismert kvazárnál távolabbi galaxis

Befejezõdött az Arecibo rádiótávcsõ felújítása, új szakasz kezdõdik a SETI-kutatásban

Kifordult sarkából a Föld

Hajdani élet nyomai a Marson?   —  Amit a NASA-bejelentésrõl tudni lehet

Az eddigi legtávolabbi galaxis

 

A fenti tudományos és mûszaki hírek hitelességét az biztosítja, hogy kivétel nélkül mind hiteles forásból származnak. Forrásként fõleg az új eredményt elért kutatók, fejlesztõk saját intézetének vagy cégének a sajtóközleményeit használom, amelyeket általában módjuk van maguknak a kutatóknak, fejlesztõknek közreadás elõtt ellenõrizni, de legalábbis ismerik õket, és tiltakozhatnak, ha a közleményben valmi nem pontos. Ezek mellett a sajtóközlemények mellett felhasználom néhány komoly, megbízható folyóirat (Nature, Scientific American, Proceedings of the National Academy of Sciences U.S. stb.) közleményeit. A hírek frissességét az garantálja, hogy kizárólag internetes, tehát gyorsan megjelenõ és azonnal ide érkezõ forrásokat használok. Minden hír alatt megadom a forrás(ok) URL-jét. Ha a hírhez illusztráció is tartozik, az általában a megjelölt forrás URL-en található, ha ettõl eltérõ helyen, azt külön jelzem. A hír általam megfogalmazott formájába nem veszem át az illusztrációt, egyrészt a szerzõi jogi problémák elkerülése érdekében, másrészt, hogy azok is gyorsan tudják letölteni az oldalt, akik lassú modemmel kapcsolódnak a hálóra. Az illusztrációk átvételi feltételei annak az URL-nak a gazdájára tartoznak, ahol az illusztráció található.

Ezek a hírek éveken át nagy népszerûségnek örvendtek, mint az OMIKK 3T hírrovata. Sokan olvasták õket, sok olvasótól kaptam elismerõ leveleket értük, sokan fejezték ki sajnálatukat, amikor a finanszírozás megszûntetése az OMIKK hálóoldalain halálra ítélte õket. Az „átszervezett” OMIKK új vezetõi nem voltak köztük. Nekik nem fájt a szívük ezért a kiadványért. „Meglepik azok a vélekedések, amelyek azt feltételezik, hogy a BME, amely képes arra, hogy hallgatók ezreit képezze a hídépítéstõl az autógyártáson keresztül a mikroelektronikáig, ne lenne képes arra, hogy egy nemzeti mûszaki információs központot és könyvtárt mûködtessen”  —  nyilatkozta állítólag az Oktatási Minisztérium „közigazgtási” államtitkára. Valóban meglepõ, de például ezt a hírrovatot, valamint a tematikus internet-katalógust (Virtuális könyvtárat) a jelek szerint tényleg nem képes mûködtetni. Ez kényszerített arra, hogy amatõr alapon folytassam az OMIKK által eldobott kiadványt, amelynek a szerzõi jogával én rendelkezem. Ez az amatõr alapon folytatás sajnos azzal jár, hogy kissé csökken az új hírek bevitelének rendszeressége, és talán a bevitt hírek mennyisége is. Ez azonban nem egyértelmû hátrány, hiszen így jobban tudok alkalmazkodni a valóban érdekes hírek mennyiségéhez. Hírínségben sem kényszerülök a havi norma kedvéért kevésbé érdekes hírt is bevinni, hírbõség idején viszont nem kéyszerülök a valóban érdekes hírek egy részét késõbbre tartalékolni.

                                                    Válas György

 

 

Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

Ami ezen és az alább következõ oldalakon található, az Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.


Legutóbb módosítva: 2016. április 25.

Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa