Válas György tudományos és mûszaki hírei
Csillagászat, ûrkutatás

Nincs galaxis fekete lyuk nélkül

 

Valamikor a galaxisokat a csillagászok Seyfert-galaxisokra, aktív maggal rendelkezõ galaxisokra és aktív maggal nem rendelkezõ galaxisokra osztották a középpontjuk aktivitása szerinti sorrendben, a kvazárokat pedig a galaxisoktól különbözõ objektumokként kezelték. Késõbb a négyet egyetlen sorozatnak kezdték tartani, amelyben a kvazárok galaxismaggá szelidülnek, majd ennek a magnak az aktivitása egyre csökken. Még késõbb elkezdték az aktív galaxismagokat a fekete lyukakkal azonosítani. Legújabban a Michigani Egyetem csillagászai kimutatták, hogy aktív mag nélküli galaxis nincs, minden galaxis középpontjában ott ül egy-egy fekete lyuk.

A csillagászok a galaxisban látható csillagok sebességeloszlását vizsgálták 30 spirálgalaxison. A középponthoz közeli csillagok sebessége elárulja ugyanis, hogy mi van a rendszer középpontjában. Ha a galaxis középpontjában nincs fekete lyuk, akkor a középponthoz közeli csillagok a pályasugár csökkenésével egyre kisebb és kisebb tömeg gravitációs terében keringenek (a pályájukon kívüli csillagok nem hatnak a keringésükre), így a keringési sebességük a középponthoz közeledve csak lassan nõ. Ha azonban a középpontban ott ül egy fekete lyuk, akkor a keringési sugár csökkenésével nagyon kis sugaraknál már gyakorlatilag állandó marad a középponti tömeg, így a szóban forgó csillagok sebességeloszlása a Kepler-törvényeket követi.

A vizsgálat a 30 galaxisból 29-ben egyértelmûen jelezte a fekete lyuk jelenlétét. A csillagászok ebbõl arra következtettek, hogy kivétel nélkül minden galaxis középpontjában ott található egy szupernehéz, több millió vagy százmillió naptömegnyi tömegû fekete lyuk. Ez az Univerzum egymilliárd éves korában még kvazárként megnyilvánuló, akkor még milliárd naptömegnyi fekete lyuk szolgáltatta az energiát a csillagok születéséhez, a mai galaxis kialakulásához. Bár ma már a fekete lyuk alig két ezrelékét teszi ki a galaxis tömegének, általában ma is több százalékát adja a teljes galaxis kisugárzó energiájának.

Úgy gondolják a csillagászok, hogy a kapcsolat fordítva is igaz: nincs szupernehéz fekete lyuk galaxis nélkül. Az Univerzum fejlõdésének korai szakaszában minden szupernehéz fekete lyuk létrehozta maga körül a maga galaxisát.

2001. március 1.

The University of Michigan News and Information Services News Release, February 13, 2001 (20)
http://www.umich.edu/~newsinfo/Releases/2001/Feb01/r021601b.html


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza a csillagászat, ûrkutatás híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa