Válas György tudományos és mûszaki hírei
Csillagászat, ûrkutatás

Óriáscsillagból neutroncsillag

 

A Chandra röntgentávcsõvel olyan neutroncsillagot találtak a Westerlund 1 halmazban, amely a Napnál több mint 40-szer nagyobb tömegû csillagból keletkezett. Az eddig elfogadott elmélet szerint ekkora csillagból már nem neutroncsillagnak, hanem fekete lyuknak kellett volna keletkeznie a szupernóva-robbanás során.

Alapfokon azt tanítják, hogy a 25 naptömeg feletti csillagokból már fekete lyuk keletkezik a kollapszus során. Az összetettebb elméletek szerint azonban a neutroncsillaggá válás és a fekete lyukká válás közötti határ függ a csillag anyagi összetételétõl, forgási sebességétõl és mágneses terétõl. Így a határ csillagról csillagra változik, 25 naptömeg és valamivel kevesebb, mint 40 naptömeg között. 40 naptömeg felett azonban már mindenképpen fekete lyukat jósolt volna az elmélet. A felfedezés hatására tehát tovább kell finomítani az elméletet.

Annak a csillagnak a tömegét, amelybõl a neutroncsillag keletkezett, abból a szabályból határozták meg, hogy a nagyobb tömegû csillagok gyorsabban fejlõdnek. A Westerlund 1 viszonylag fiatal halmaz, amely mindössze 30 fényévnyi átmérõjû tartományban több mint 100 000 csillagot tartalmaz, jogos tehát a feltételezés, hogy nagyjából egyszerre, egyetlen csillagszületési folyamatban keletkezett, így egyidõs csillagokból áll. Ezek a tömegük sorrendjében jutnak el a fejlõdésük végére. A halmazban azonban szép számban vannak 40 naptömegnél nagyobb csillagok. Az a csillag, amely már végigjárta a fejlõdés útját és szupernóvává vált, ezeknél gyorsabban fejlõdött, tehát minden bizonnyal nagyobb tömegû volt.

2005. november 16.

Chandra Press Room, November 02, 2005,
http://chandra.harvard.edu/press/05_releases/press_110205.html


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza a csillagászat, ûrkutatás híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa