Válas György tudományos és mûszaki hírei
Környezetünk

Azonosították az Amazonas forrását

 

Az ember azt hinné, hogy ma, a tömeges mûholdfelvételek korában már nem lehet probléma, hogy egy folyónak hol a forrása, hogy a Nílus forrásvidékének felkutatása a múlt században volt az utolsó expedíció, amely ilyen jellegû rejtélyt oldott meg. Ez azonban nincs így. A földkerekség legnagyobb folyójának, az Amazonasnak a forrását csak most azonosították véglegesen. 1971-ben ugyan már egyszer megtalálták azt a pontot, amelyet most a folyó forrásaként végleg azonosítottak, de aztán kétségek merültek fel, hogy nem inkább egy másik helyet kell-e a folyó forrásának tekintenünk. Ezeket a kétségeket csak a legutóbbi, a National Geographic Society szervezte nemzetközi expedíció oszlatta el.

Hogy mit tekintünk egy folyó forrásának, az bizonyos mértékig konvenció kérdése. Ha egy nagy folyóba egy kisebb ömlik, hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a nagy folyón kell továbbhaladnunk a forrás keresésével. Ha azonban két nagyon hasonló méretû folyó ömlik egybe, akkor ilyen alapon tanácstalanok vagyunk. Ezért született az a konvenció, hogy egy folyó forrásának vagy azt a torkolatától legtávolabbi forrást tekintjük, amelybõl egész éven át folyik a víz a folyóba, vagy vízgyûjtõ területének azt a torkolattól legtávolabbi pontját, ahonnan víz juthat a folyóba. Így lehetséges, hogy például a Mississippi forrásának nem a Mississippi felsõ szakaszának a forrását tekintjük, hanem a Missouri forrását.

A 22 tagú nemzetközi expedíció az Amazonas öt távoli forrásfolyóját (Apurimac, Huallaga, Mantaro, Maranion és Urubama-Vilcanota) követte végig és térképezte fel a GPS-rendszerre támaszkodva, Dél-Peruban, az Andok nehezen megközelíthetõ, távoli vidékén.

Az öt folyón végzett térképezés eredményeképpen egyértelmû, hogy az Amazonas forrása az 5597 m magas Nevado Mismi csúcson található. A folyó hossza így 6275 km.

2001. január 4.

BBC News, 15 December, 2000,
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_1071000/1071838.stm


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza környezetünk híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa