Válas György tudományos és mûszaki hírei
Környezetünk

Nukleáris tengeralattjáró a tudományos kutatás szolgálatában

 

Ötödször indult tudományos kutatóútra az arktikus jégtakaró alá 1999 áprilisában a USS Hawkbill nevû nukleáris tengeralattjáró. Csak az ilyen hajók képesek arra, hogy heteket töltsenek a jégtakaró alatt, ha pedig kell, a jeget áttörve emelkedjenek a felszínre.

A SCICEX (Scientific Ice Expedition) névre keresztelt vállalkozások elsõdleges célja az Arktikus-óceán hátságainak a felderítése. Erre a célra két szonárt visz magával a tengeralattjáró. Az egyik úgynevezett oldalra nézõ szonár, amellyel a fenékdomborzat térképezhetõ fel a hajó két oldalán. A másik lefelé nézve az óceánfenék struktúráját tapogatja le 200 m mélységig. Olyan területeket tudnak így részletesen vizsgálni, amelyekrõl nagyon keveset tudunk, mert felszíni hajókkal csak elnagyoltan vizsgálhatók.

Az 1999-es expedíció céljai között volt a Gakkel-hátság vizsgálata. Ez Földünk leglassabban szétcsúszó óceáni hátsága, ezért itt a vulkanizmus gyengébb, mint a többi hátságon. Ez módot nyújt arra, hogy részletesebben vizsgálják, mint a több veszélyt rejtõ, erõsebben vulkanikus hátságokat. Alaszka partjai közelében azt vizsgálták, meddig terjedt és milyen vastag volt a jég a legutóbbi eljegesedés során. A Lomonoszov-hátságon azt kutatták, hogyan alakult ki az Arktikus-óceán egyik medencéje, az Amerázsiai-medence. Norvég területi vizeken a Jermak-plató üledékrétegét tanulmányozták.

A szonáros méréseken kívül a víz tulajdonságait is vizsgálták. Ezen a téren az 1999-es feladat az Arktikus-óceánt körbefolyó és határoló Cirkumpoláris-áramlat vizének a vizsgálata volt érzékelõkkel és mintavétellel. Tanulmányozták az áramlás vizének hõmérsékletét, sótartalmát és kémiai összetételét. A tengeralattjáróról öt nap alatt tudták elvégezni azt a mérést, amely jégtörõrõl egy hónapnál is többet igényelt volna. Egy hónap alatt pedig már annyit változnak az adatok, hogy a mérés kezdetén és végén mért adatok egymással összehasonlíthatatlanok lennének.

1999. szeptember 7.

National Science Foundation News, April 9, 1999,
http://www.nsf.gov/od/lpa/news/press/99/pr9921.htm


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza környezetünk híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa