Válas György tudományos és mûszaki hírei
Környezetünk

Hatalmas iszapvulkánkitörés Jáván

 

Sosem látott méretû iszapvulkán tört ki május 28-án Kelet-Jáván, egy Sidoarjo nevû faluban, 35 kilométerre délre Surabaja városától. A 60 Celsius-fokosan feltörõ, magas kénhidrogén-tartalmú, híg iszap eddig négy falut és 20 gyárat öntött el, 11 000 embert fosztott meg otthonától. Haláleset szerencsére nem történt, a lassan folyó iszap idõt ad a menekülésre.

Az iszapvulkánok általában kisméretû képzõdmények. A Yellowstone-park posztvulkáni tevékenység során képzõdött iszapvulkánja például alig két-három méter átmérõjû, és a legnagyobb kitörései is csak néhány köbméter iszapot okádtak másodpercenként. Azerbajdzsán partvidékének földgázfeltöréstõl táplált iszapvulkánjai se sokkal nagyobbak.

Jáván egészen más eredetû, és más nagyságrendû jelenségrõl van szó. A terület egy kontinentális méretû szubdukciós zóna mellett fekszik. A mélybe bukó Indiaióceáni-lemez a tenger mélyén nagy mennyiségû lágy iszapot ragad magával a mélybe a tengerfenékrõl, az aztán odalent összegyûlik, és most utat talált magának felfelé, mielõtt a lenti nyomás kipréselte volna belõle a vizet. A kitörés becslések szerint 2,7 km mélyrõl indul.

Ilyen iszapvulkán-kitöréseket eddig csak tenger alatt észleltek, a két legnagyobbat 1945-ben, illetve 1999-ben Pakisztán partvidékén. Hogy azok mekkorák voltak, azt azonban nem tudják. Tenger alatt nagyon nehéz megbecsülni a kiömlõ iszap mennyiségét, ráadásul az az igazság, hogy nem is foglalkoztak velük valami intenzíven, hiszen emberéletet, emberi javakat nem veszélyeztettek.

Hogy mi váltotta ki a kitörést, arról még viták folynak. Egy olajkutató társaság fúrásából tört fel elõször az iszap, de a nagy mennyiség nem onnan folyik, hanem egy tektonikai törésbõl. Május 27-én kisebb földrengés volt Jáván Jogjakarta mellett, ezt is lehetséges kiváltó oknak tekinteik.

Szokatlanul hosszan tart a kitörés, sõt, még erõsödik is. Augusztusban napi 50 000 m3 kitörésérõl adtak hírt, szeptember végén már napi 125 000 m3-rõl. Egyesek arra számítanak, hogy egyáltalán nem fog leállni, ezek már a forró iszap gyógyászati hasznosításán gondolkodnak, és azon, hogy téglagyárat alapoznak az iszapra.

Jelenleg gátakkal igyekeznek útját állni az iszapnak, de már azon is gondolkoznak, hogy egy folyó közvetítésével elvezessék a tengerbe.

2006. október 8.

News@nature.com, 29 August 2006, 29 September 2006,
http://www.nature.com/news/2006/060828/full/060828-1.html,
http://www.nature.com/news/2006/060925/full/060925-13.html


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza környezetünk híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa