Válas György tudományos és mûszaki hírei
Környezetünk

Az óceáni hátságok új típusát fedezték fel

 

Az óceáni hátságok ott alakulnak ki, ahol a litoszféra-lemezek távolodnak egymástól. Ezeken a helyeken a földköpeny anyaga feláramlik a felszínre, és gyarapítja az egymástól távolodó kéreglemezeket.

Az óceáni hátságoknak eddig két típusát ismerték. A gyorsan szétnyíló hátság kilométeresnél is alacsonyabb kiemelkedés, amelyen hevesen áramlik fel a magma, új óceánfeneket alakítva ki. A lassan szétnyíló hátság másfél kilométeresnél is mélyebbre szétnyíló hasadék, amelyen bizonyos távolságonként vulkánok lövellik fel a magmát.

A távoli déli óceánokon és az Antarktisz jege alatt most egy harmadik típust fedeztek fel, amelyet ultralassan szétnyíló hátságnak kereszteltek. Kiderült, hogy az óceáni hátságok teljes hosszának több mint a harmadát ezek teszik ki. Ezek olyan hasadékok, amelyeken csak nagyobb távolságokon ülnek vulkánok, közöttük pedig a köpenybõl peridotit nevû szilárd kõzet emelkedik a felszínre.

Az ultralassan szétnyíló hátságokat a földrengések csekély száma és kis energiája jellemzi. A kutatók az óceáni kéreg vékony volta mellett ezt azzal magyarázzák, hogy a folyamatban ott domináns kõzetek szilárdsága csekély.

A geológusok az óceáni hátságok különbözõ viselkedését a földköpeny különbözõ hõmérsékletével magyarázzák. Úgy gondolják, hogy a gyorsan szétnyíló hátságok ott alakulnak ki, ahol a földköpeny nagyon forró, a lassan szétnyílók ott, ahol hûvösebb, az ultralassan szétnyílók pedig ott, ahol hideg.

2003. november 30.

National Science Foundation Office of Legislative and Public Affairs News Release, NSF PR 03-128 - November 26, 2003,
http://www.nsf.gov/od/lpa/news/03/pr03128.htm


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza környezetünk híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa