Válas György tudományos és mûszaki hírei
Anyagtudomány és vidéke

Hajlik a gyémánt

 

Az extrém nagy nyomásokon használt gyémánthegyû prés viselkedésérõl mostanáig túl keveset tudtak a vele dolgozó kutatók. A Carnegie Institution of Washington munkatársai nemrég új technikát dolgoztak ki magának a présnek és a benne összepréselt anyagmintának a vizsgálatára. Berilliumból készítették a prés tömítését. Ez lehetõvé tette, hogy szinkrotronból nyert nagy intenzitású röntgensugárzással végezzenek a prés hegyén és az anyagmintán diffrakciós vizsgálatot.

Az új technikával végzett vizsgálatok legmeglepõbb eredménye, hogy a legkeményebb anyag, a gyémánt extrém nagy nyomásokon egyáltalán nem olyan rideg, mint hinnénk. 300 GPa nyomáson (az atmoszférikus nyomás 3 milliószorosán) a gyémánt 300 µm-es távolságon belül 16 fokkal meghajlott, anélkül, hogy eltört volna.

Egy másik érdekes eredménye az új technikával végzett vizsgálatoknak az, hogy a vas és a wolfram teherbírása 200-300 GPa nyomáson két nagyságrenddel megnõ az atmoszférikus nyomáson megszokott értékhez képest.

A most feltárt új tulajdonságok elsõsorban az extrém nagy nyomású vizsgálati technika továbbfejlesztésében nyitnak új utakat.

1998. január 21.

Carnegie Institution of Washington's News Release,
http://www.ciw.edu/admin/CIW-news-pressure.html


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza az anyagtudomány és vidéke híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa