Válas György tudományos és mûszaki hírei
Mindenféle tudományos, technikai és tájékoztatási hírek

 

Kína is beszáll az óriásgyorsító-építésbe

Magaslati tározós csúcserõmû szárazon

Halk betonfúrás

Kanál reszketõ kezûeknek

Helyrehozhatatlan károkat okozott a tudomány leállása az Egyesült Államokban

A grafén segíthet fizikai konstansra alapozni az amper definícióját

Félsiker a tengerfenék metánhidrátjának hasznosításában

Kérészéletû volt a kreacionisták diadala Dél-Koreában

Dél-Koreában gyõztek a kreacionisták

Banális hiba a „fénynél gyorsabb” neutrino

Pontosabban mérik a Planck-állandó és az elektrontöltés arányát

Fizikai állandóra akarják alapozni a kelvin definícióját

Jól halad a kilogramm természeti állandókon alapuló újradefiniálása

Elkészült a Jégkocka, a legnagyobb neutrinódetektor

Anyag-antianyag aszimmetriára bukkantak

Robotvitorlással az Atlanti-óceánon át

Aszfaltozott út mint napkollektor

Elkészült a genfi óriásgyorsító gyûrûje

Készül a kilogramm új etalonja

Minimális NOx és CO emissziójú égéstér

Kosárlabda vakoknak

Gyorsítós neutrínó oszcillációs kísérlet

A kilogramm újradefiniálását sürgetik

A szén öngyulladása miatt vágtatott a Titanic a vesztébe?

Ezerszeres érzékenységû gyorsulásmérõ

Fényhullám a képernyõn

Rizsszemnyi atomóra

Erõs anyag-antianyag aszimmetriára bukkantak

Távolból irányítható olcsó aknakeresõ robot

Pentakvark: egy új részecskecsalád elsõ tagja

A teljes leállás a nagy energiarendszerek belsõ sajátossága

Elektronizált bíráskodás a fociban

Mikroszkopikus radioaktív energiaforrás

Áramvámpírok

Nagy veszély a biciklikormány

Gyorsan képzõdõ potenciális energiaforrás

Neutrino-átalakulást észleltek

Mûrepülõ robothelikopter

A részecskefizika alapvetõ elméletét rengeti meg egy új kísérleti eredmény

Napenergiával Chicagótól Los Angelesig

Felszín alatt kutató kézi radar

Kansas államban ismét tanítható az evolúciós elmélet

Új erõmû és távközlési állomás a Déli-sarkon

Óceánrepülés robotrepülõgéppel

Aknakutatás csúcstechnikával

A legnagyobb szupravezetõ impulzusmágnes még csak elõkísérlet a még nagyobbakhoz

Nyolcszáz méterre is elmegy a robotbogár

Kriogén félvezetõ detektorokkal keresik a gyengén kölcsönható nehéz részecskéket

Pulzáló tüzelés

Lavinaáldozatot és meteoritot keresnek a Sojourner földi utódai

Oszlani látszik a túlnépesedés fenyegetése

A hullámhosszkorlátot lebíró fénymikroszkóp

Kombinált földgáz- és naperõmû

Ejtõernyõ az egész utaskabinnak

Tökéletes festményreprodukciók

A Wright fivérek repülõgépe újra felszáll

Próbacsatornában vizsgálják az okosabb füstérzékelõket

UV-lámpás telepes vízfertõtlenítõ

A Planck-állandó minden eddiginél pontosabb mérése: út a kilogramm természetes definíciója felé

Így bizonyították be, hogy legalább az egyik neutrinónak van nyugalmi tömege

Hány repülõgép van a markomban?

Atomi állandók mérése minden eddiginél pontosabban

Anyagmegmunkálásra is alkalmas hangerõ

 

A fenti tudományos és mûszaki hírek hitelességét az biztosítja, hogy kivétel nélkül mind hiteles forásból származnak. Forrásként fõleg az új eredményt elért kutatók, fejlesztõk saját intézetének vagy cégének a sajtóközleményeit használom, amelyeket általában módjuk van maguknak a kutatóknak, fejlesztõknek közreadás elõtt ellenõrizni, de legalábbis ismerik õket, és tiltakozhatnak, ha a közleményben valmi nem pontos. Ezek mellett a sajtóközlemények mellett felhasználom néhány komoly, megbízható folyóirat (Nature, Scientific American, Proceedings of the National Academy of Sciences U.S. stb.) közleményeit. A hírek frissességét az garantálja, hogy kizárólag internetes, tehát gyorsan megjelenõ és azonnal ide érkezõ forrásokat használok. Minden hír alatt megadom a forrás(ok) URL-jét. Ha a hírhez illusztráció is tartozik, az általában a megjelölt forrás URL-en található, ha ettõl eltérõ helyen, azt külön jelzem. A hír általam megfogalmazott formájába nem veszem át az illusztrációt, egyrészt a szerzõi jogi problémák elkerülése érdekében, másrészt, hogy azok is gyorsan tudják letölteni az oldalt, akik lassú modemmel kapcsolódnak a hálóra. Az illusztrációk átvételi feltételei annak az URL-nak a gazdájára tartoznak, ahol az illusztráció található.

Ezek a hírek éveken át nagy népszerûségnek örvendtek, mint az OMIKK 3T hírrovata. Sokan olvasták õket, sok olvasótól kaptam elismerõ leveleket értük, sokan fejezték ki sajnálatukat, amikor a finanszírozás megszûntetése az OMIKK hálóoldalain halálra ítélte õket. Az „átszervezett” OMIKK új vezetõi nem voltak köztük. Nekik nem fájt a szívük ezért a kiadványért. „Meglepik azok a vélekedések, amelyek azt feltételezik, hogy a BME, amely képes arra, hogy hallgatók ezreit képezze a hídépítéstõl az autógyártáson keresztül a mikroelektronikáig, ne lenne képes arra, hogy egy nemzeti mûszaki információs központot és könyvtárt mûködtessen”  —  nyilatkozta állítólag az Oktatási Minisztérium „közigazgtási” államtitkára. Valóban meglepõ, de például ezt a hírrovatot, valamint a tematikus internet-katalógust (Virtuális könyvtárat) a jelek szerint tényleg nem képes mûködtetni. Ez kényszerített arra, hogy amatõr alapon folytassam az OMIKK által eldobott kiadványt, amelynek a szerzõi jogával én rendelkezem. Ez az amatõr alapon folytatás sajnos azzal jár, hogy kissé csökken az új hírek bevitelének rendszeressége, és talán a bevitt hírek mennyisége is. Ez azonban nem egyértelmû hátrány, hiszen így jobban tudok alkalmazkodni a valóban érdekes hírek mennyiségéhez. Hírínségben sem kényszerülök a havi norma kedvéért kevésbé érdekes hírt is bevinni, hírbõség idején viszont nem kéyszerülök a valóban érdekes hírek egy részét késõbbre tartalékolni.

                                                    Válas György

 

 

Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

Ami ezen és az alább következõ oldalakon található, az Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.


Legutóbb módosítva: 2014. október 24.

Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa