Válas György tematikus internet-katalógusa
a tudományos ismeretterjesztés kedvelõinek
Szótárak és nyelvek

 

Szótárak metaadatbázisai
Általános kétnyelvû szótárak
Általános értelmezõ szótárak
Kiejtés-szótárak
Rövidítés-szótárak
Szakszótárak
Extrém szótárak


 

Szótárak metaadatbázisai

YourDictionary.com

http://www.yourdictionary.com/

150 nyelvnek több mint 800, a Hálón elérhetõ szótárát tartalmazó metaadatbázis, az afrikaanstól az akkádon, a baszkon, az eszkimón, persze, a magyaron, a kurdon, a mohawkon, a kecsuán, a fehéroroszon, a héberen, a taiwanin át a xhosa nyelvig.

Terminology Collection: Online Dictionaries

http://www.uwasa.fi/comm/termino/collect/

Szótárak kétarcú metaadatbázisa. Az egy- két- és többnyelvû általános szótárakhoz nyelvek szerint ad hozzáférést, a szakszótárakhoz szakterületek szerint.

 

Általános kétnyelvû szótárak

Angol-Magyar, Magyar-Angol Online Szótár

http://www.sztaki.hu/sztaki/elibrary/szotar.hu.html

Angol-magyar és magyar-angol szótár a SzTAKI-ban.

Keresés az angol-magyar és magyar-angol szótárban

http://www.cab.u-szeged.hu/cgi-bin/szotar

Keresõfelület 254 700 szavas angol-magyar és magyar-angol szótárhoz a Szegedi Egyetemen

Német-Magyar, Magyar-Német Online Szótár

http://www.sztaki.hu/services/gerdict/index.hu.html

Német-magyar és magyar-német szótár a SzTAKI-ban.

Keresés a német-magyar és a magyar-német szótárban

http://www.cab.u-szeged.hu/cgi-bin/szotarG

Keresõfelület 24 000 szavas német-magyar és a magyar-német szótárhoz a Szegedi Egyetemen

German-English On-line Dictionary

http://www.travlang.com/GermanEnglish/

170 000 szavas német-angol és angol-német online szótár.

ARTFL Project: French-English Dictionary

http://humanities.uchicago.edu/forms_unrest/FR-ENG.html

Francia-angol és angol-francia online szótára Chicagoi Egyetemen.

 

Általános értelmezõ szótárak

Merriam-Webster Online

http://www.m-w.com/

A közismert amerikai angol értelmezõ szótár és tezaurusz legfrissebb kiadásának online változata.

The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition

http://www.bartleby.com/61/

A közismert amerikai angol értelmezõ szótár online változata.

OneLook Dictionaries

http://www.onelook.com/

538 általános és szakosított angol értelmezõ szótárban 2 469 688 szóra és rövidítésre egységes keresési lehetõséget adó szuperszótár. A keresendõ szavakat nemcsak csonkolni, hanem maszkolni is lehet benne.

 

Kiejtés-szótárak

Free Online Dictionary of English Pronunciation

http://www.howjsay.com

A begépelt vagy a listájából kiválasztott angol szót ez a webhely helyes angol kiejtéssel kimondja..

 

Rövidítés-szótárak

Acronym Finder

http://www.AcronymFinder.com/

62 000 angol rövidítés és betûszó értelmezõ szótára. Minden diszciplínából merít, de a fõ hangsúlyt a mûszaki nyelvre, ezen belül a számítástechnikára, a távközlésre és a haditechnikára helyezi.

Acronym Search

http://www.acronymsearch.com/

Több mint 40 000 angol rövidítés és betûszó megfejtése a legkülönbözõbb diszciplínákból. Fordított keresésre is lehetõséget ad.

Abbrevia.hu

http://www.abbrevia.hu/

Magyar és angol általános rövidítések, néhány ötletszerûen kiválasztott terület tematikus rövidítései. Érzõdik rajta, hogy egyszemélyes munka, de azért jól használható.

 

Szakszótárak

Harcourt Academic Press Dictionary of Science and Technology

http://www.harcourt.com/dictionary/

130 000 tudományos kifejezés értelmezõ szótára a legkülönbözõbb tudományágakból.

The On-line Medical Dictionary

http://www.graylab.ac.uk/omd/

Kereshetõ és böngészhetõ online orvosi értelmezõ szótár. A szorosan vett orvosi kifejezéseken és szavakon (köztük a zsargonszavakon) kívül tartalmazza az orvosok számára szükséges szavakat és kifejezéseket más szakterületekrõl (biokémia, sejtbiológia, kémia, molekuláris biológia, fizika, növénybiológia, radiobiológia stb.) is.

MedTerms.com Medical Dictionary

http://www.medterms.com/

Több mint 9000 kifejezést tartalmazó, kereshetõ és böngészhetõ online orvosi értelmezõ szótár.

A Hypermedia Glossary of Genetic Terms

http://www.weihenstephan.de/~schlind/genglos.html

586 genetikai kifejezés angol értelmezõ szótára.

Glossary of Genetic Terms

http://www.nhgri.nih.gov/DIR/VIP/Glossary/

Az angol genetikai szakkifejezések értelmezõ szótára szöveges és hangzó magyarázattal.

IUPAC Compendium of Chemical Terminology

http://www.chemsoc.org/chembytes/goldbook/index.htm

A kémiai terminológia aranykönyve, közel 7000 kémiai kifejezés magyarázatával. Használatához Adobe Acrobat (.pdf) olvasó szükséges.

Harris Lexicon of Semiconductor Terms, Abbreviations and Acronyms

http://rel.semi.harris.com:80/docs/lexicon/

A félvezetõtechnika kifejezéseinek értelmezõ szótára

Whatis.com

http://www.whatis.com/

A számítástechnika és az Internet angol értelmezõ szótára.

Computer Currents High-Tech Dictionary

http://www.currents.net/resources/dictionary/noframes/index.phtml

A számítástechnika és az Internet angol értelmezõ szótára, amely tartalmazza a HTML tageket is.

FOLDOC Free Onine Dictionary of Computing

http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html

13 500 szavas angol számítástechnikai értelmezõ szótár fordítási lehetõséggel más európai nyelvekre.

Dictionary of PC Hardware and Data Communications Terms By Mitchell Shnier

http://www.oreilly.com/reference/dictionary/

A személyi számítógépek és az adatátviteli hálózatok kifejezéseinek angol értelmezõ szótára.

Scriptum GIB Online

http://www.scriptum.hu/gibweb/

Informatikai és gazdasági angol-magyar szótár

Campbell R. Harvey’s Hypertextual Finance Glossary

http://www.duke.edu/~charvey/Classes/wpg/glossary.htm

Az üzleti és gazdasági életben használatos angol szavak, kifejezések és rövidítések értelmezõ szótára.

Medialink Broadcasting Glossary

http://www.medialink.com/glossary.htm

Richard Weiner Webster’s New World Dictionary of Media and Communications címû értelmezõ szótárának online változata, 35 000 definicióval a reklám, film, újságírás, könyv- és újságkiadás, PR, rádió, távközlés, tévé, színház stb. amerikai angol konyhanyelvébõl és terminus technikusaiból.

A Dictionary of Philosophical Terms and Names

http://www.philosophypages.com/dy/

Angol filozófiai értelmezõ szótár és névtár.

 

Extrém szótárak

A dictionary of slang

http://www.peevish.co.uk/slang/news.htm

Az angol (fõképp a brit) szleng és informális kifejezések (irodalmilag el nem fogadott köznyelvi kifejezések) szótára.

Symbols.com — Encyclopedia of Western Signs and Ideograms

http://www.symbols.com/

Több mint 2500 grafikus szimbólum enciklopédiája, szavakkal és grafikai jellemzõkkel egyaránt kereshetõ adatbázisban.

RhymeZone rhyming dictionary and thesaurus

http://bobo.link.cs.cmu.edu/cgi-bin/dougb/rhyme.cgi

Az angol költészet rímszótára.

 

Ez az internet-katalógus nem olyan, mint a többi. Ez adja az értelmét. Nem még egy a sok majdnem egyforma mellé, hanem valami más. Ebben a katalógusban Ön, kedves felhasználó nem talál sem könnyûzenét, sem sportot, sem internetes vásárlási lehetõségeket, sem hírügynökségi jelentéseket, nem is szólva az olyan kóklerségekrõl, mint a horoszkópok és a bioenergia. Ha ilyesmit keres, forduljon a nagy kommerciális szolgáltatók induló lapjaihoz. A szoftver-fejezet sem szokásos szoftvergyûjtemény. Olyanból van elég. Ez itt mindössze azt a néhány ingyenes vagy próbaidõre ingyenes szoftverterméket tartalmazza, amely a katalógussal elérhetõ címek használatához szükséges.

Katalógusomat elsõsorban azoknak szánom, akik az ismeretterjesztõ irodalom olvasása, az ismeretterjesztõ mûsorok nézése nyomán utána szeretnének nézni valaminek, amit nem értenek, vagy amire nem emléketnek biztosan. Ilyen értelemben ez a katalógus logikus kiegészítése tudományos és mûszaki híreimnek. Bár nem elsõdleges célom, azért sok haszonnal böngészhetnek benne a színvonalas rejtvényekkel foglalkozók is.

Ezt a katalógust az OMIKK Virtuális Könyvtára átdolgozásával hoztam létre, amelyet sokan használtak jó eredménnyel, sokan dícsértek. Sajnos az „átszervezett” OMIKK új vezetõi nem tartoztak közéjük, ezért megszüntették a finanszírozását. Emiatt vagyok kénytelen amatõr alapon folytatni. Ennek a felhasználó számára van elõnye, és van hátránya. Elõnye, hogy végre kitisztíthattam a katalógus profilját, elhagyhattam az OMIKK vezetõinek kívánságára bevett, de koncepciómtól idegen címeket. Ezzel automatikusan kiestek mindazok a címek, amelyek kompilációs és annotációs szerzõi joga nem engem illetett. Hátránya a lassúbb szolgáltató, de ennél is nagyobb hátránya, hogy el kényszerültem hagyni a gyûjteménybõl a tudomány- és technikatörténeti részt, amely az utóbbi idõben Magyarország legnagyobb ilyen gyûjteményévé vált, sõt, amelyen belül a technikatörténeti rész tudomásom szerint egyedül állt hazánkban. Nem azért kellett elhagynom, mert akkorára nõtt, mint a katalógus összes többi része együttvéve, nem is azért, mert a koncepciója eltér az itt található katalógusétól. Ettõl még megtarthattam volna egy ezzel a katalógussal párhuzamos másik katalógusként. Azért kényszerültem elhagyni, mert a fenntartása és fejlesztése olyan mennyiségû munkát és kapcsolati idõt igényel, amennyi amatõr alapon nem biztosítható. Ha akad majd egyszer olyan intézmény Magyarországon, amely a meggyilkolt OMIKK és annak csak formailag, nem pedig funkcionálisan és szemléletében utódszervezete, a BME OMIKK helyett felvállalja ennek a nemzeti hagyományaink ápolása és közmûvelõdésünk szempontjából oly fontos gyûjteménynek a finanszírozását, akkor majd megpróbálom feltámasztani.

                                                    Válas György

 

 

Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

Ami ezen és az alább következõ oldalakon található, az Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.


Legutóbb módosítva: 2012. március 4.

Vissza a tematikus katalógus tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tudományos és mûszaki hírei