Ez a honlap elköltözött a

http://valasgyorgy.hu/katalog/katalog.htm címre.

2016. december 31-ig még itt, a régi helyén is olvasható,

de itt már nem fejlesztem.

Válas György tematikus internet-katalógusa
a tudományos ismeretterjesztés kedvelõinek

 

A legújabb címek

Lexikonok
Szótárak és nyelvek
Mértékegységek
Szabadalmak, szabványok, védjegyek
Matematika
Fizika és nukleáris technika
Csillagászat és ûrkutatás
Kémia, anyagtudomány és vegyipar
Elektromosság és elektronika
Energia
Földtudományok és bányászat
Földrajz, térképek és idõjárás
Történelem, antropológia
Naptárak
Társadalom
Oktatás
Környezetünk
Élettudományok
Egészség
Élelmezés és élelmiszeripar
Mûvészet és múzeumok
Pénz és gazdaság
Jog
Könyvek, kiadványok, könyvtárak
Elektronikus könyvtárak a hálón
Érdekességek és vegyes címek
Ingyenesen letölthetõ szoftver

 

Ez az internet-katalógus nem olyan, mint a többi. Ez adja az értelmét. Nem még egy a sok majdnem egyforma mellé, hanem valami más. Ebben a katalógusban Ön, kedves felhasználó nem talál sem könnyûzenét, sem sportot, sem internetes vásárlási lehetõségeket, sem hírügynökségi jelentéseket, nem is szólva az olyan kóklerségekrõl, mint a horoszkópok és a bioenergia. Ha ilyesmit keres, forduljon a nagy kommerciális szolgáltatók induló lapjaihoz. A szoftver-fejezet sem szokásos szoftvergyûjtemény. Olyanból van elég. Ez itt mindössze azt a néhány ingyenes vagy próbaidõre ingyenes szoftverterméket tartalmazza, amely a katalógussal elérhetõ címek használatához szükséges.

Katalógusomat elsõsorban azoknak szánom, akik az ismeretterjesztõ irodalom olvasása, az ismeretterjesztõ mûsorok nézése nyomán utána szeretnének nézni valaminek, amit nem értenek, vagy amire nem emléketnek biztosan. Ilyen értelemben ez a katalógus logikus kiegészítése tudományos és mûszaki híreimnek. Bár nem elsõdleges célom, azért sok haszonnal böngészhetnek benne a színvonalas rejtvényekkel foglalkozók is.

Ezt a katalógust az OMIKK Virtuális Könyvtára átdolgozásával hoztam létre, amelyet sokan használtak jó eredménnyel, sokan dícsértek. Sajnos az „átszervezett” OMIKK új vezetõi nem tartoztak közéjük, ezért megszüntették a finanszírozását. Emiatt vagyok kénytelen amatõr alapon folytatni. Ennek a felhasználó számára van elõnye, és van hátránya. Elõnye, hogy végre kitisztíthattam a katalógus profilját, elhagyhattam az OMIKK vezetõinek kívánságára bevett, de koncepciómtól idegen címeket. Ezzel automatikusan kiestek mindazok a címek, amelyek kompilációs és annotációs szerzõi joga nem engem illetett. Hátránya a lassúbb szolgáltató, de ennél is nagyobb hátránya, hogy el kényszerültem hagyni a gyûjteménybõl a tudomány- és technikatörténeti részt, amely az utóbbi idõben Magyarország legnagyobb ilyen gyûjteményévé vált, sõt, amelyen belül a technikatörténeti rész tudomásom szerint egyedül állt hazánkban. Nem azért kellett elhagynom, mert akkorára nõtt, mint a katalógus összes többi része együttvéve, nem is azért, mert a koncepciója eltér az itt található katalógusétól. Ettõl még megtarthattam volna egy ezzel a katalógussal párhuzamos másik katalógusként. Azért kényszerültem elhagyni, mert a fenntartása és fejlesztése olyan mennyiségû munkát és kapcsolati idõt igényel, amennyi amatõr alapon nem biztosítható. Ha akad majd egyszer olyan intézmény Magyarországon, amely a meggyilkolt OMIKK és annak csak formailag, nem pedig funkcionálisan és szemléletében utódszervezete, a BME OMIKK helyett felvállalja ennek a nemzeti hagyományaink ápolása és közmûvelõdésünk szempontjából oly fontos gyûjteménynek a finanszírozását, akkor majd megpróbálom feltámasztani.

                                                    Válas György

 

 

Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

Ami ezen és az alább következõ oldalakon található, az Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.


Legutóbb módosítva: 2016. november 18.

Vissza Válas György honlapjára Válas György tudományos és mûszaki hírei